Geen dia's ingevoerd.

AVG

In verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op deze pagina van onze website de verklaring horende bij Natuurpark de Leemputten (www.de-leemputten.nl).

In deze Privacyverklaring vindt u bepalingen met betrekking tot de website www.de-leemputten.nl. Tevens is deze privacyverklaring van toepassing op alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Natuurpark de Leemputten.

Registratie persoonsgegevens:
Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Natuurpark de Leemputten, een informatie-aanvraag verstuurd of anderszins contact heeft met Natuurpark de Leemputten, worden uw persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Natuurpark de Leemputten. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt. Natuurpark de Leemputten zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar eigen dienstverlening, nooit ten behoeve van externen.

Behandeling gegevens:
De door u verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Natuurpark de Leemputten hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Natuurpark de Leemputten betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt u daar tijdig over geïnformeerd. Natuurpark de Leemputten is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens:
De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Natuurpark de Leemputten respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer u inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens wenst, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe richten aan onderstaand adres of emailadres.

Overig:
Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Natuurpark de Leemputten geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Natuurpark de Leemputten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw privacy kunt u contact opnemen via onderstaande contact-gegevens:

Natuurpark de Leemputten
Zwolse Veenweg 4,
7142 HT Groenlo

www.de-leemputten.nl
info(at)de-leemputten.nl
Telefoon: 0544 – 468801 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden)

 

arrow_upward